Category: Home

ለሞት የቀረበ (ክፍል 1)

ከበልጅግ አሊ:  ክረምት ሊገባ ነው። ለአረጀው አጥንቴ የአውሮፓ ክረምት እንደማይስማማኝ ስለማውቅ  እጠላዋለሁ ። የዛሬው ቀንማ በተለይ በጣም የጨፈገገ ነው ። ያስጠላል ። ልብ ውስጥ ሃዘን ሳይገባ ትካዜን ይፈጥራል። ከቤቴ መስኮት ላይ ቆሜ ወደ ውጭ ስመለከት ተፈጥሮ ለዚህ ለሚመጣው ለሚያስጠላ ክረምት…

እውን ክልል የሕዝብን መብት በቁራጭም ቢሆን አስከበረ?

ከፍኖተ-ዴሞክራሲ፡ የወያኔ አገዛዝ የኢትዮጵያን ሕዝብ በብሄረሰብ ደረጃ ለመከፋፈልና ለማናከስ ሲነሳ ቀድሞ በ1967 ዓ. ም. ሁሉም ብሄረሰብ የአማራ ተጨቋኝ ነውና መገንጠል አለበት ብሎ መርሀ ግብሩን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በዚህ ጠባብ ጉዞ ብዙ ሕይወትን አጥፍቷል፤ ብዙ የትግራይ ልጆችን ለቀይ ሽብር ሰለባ አድርጓል፤…

በአንድ ፍላፃ ሶስት ጫፎች፡ ምስክርነት ከወንጀለኞች አንደበት?

በህያዉ ቃል: የመጨረሻ ክፍል)፡ የ“ምስክርነት” ጸሃፊ ፡ በአንድ የታሪካችን ወቅት ላይ ባለፈዉ የሽብር – የጽልመት ዘመን ዉስጥ በብሔራዊ ደረጃ ስለተፈጸመዉ ጥፋት የሥርዓቱን መሓንዲሶች ከዘንጣይ ገዳዮቻቸዉ ጋር አሰልፈዉ ማስረጃ አቀረብኩላችሁ ይሉናል። አልታወቃቸዉ ይሆናል፣ እንጂማ የየካቲቱን አብዮት ተከትሎ በመላይቱ ኢትዮጵያ ስለታየዉ ክስተት…