እንዴት ሰው ይሞታል?

ለአቶ ኢብራሂም አብዱልቃድር (ብርሃን) መታሰቢያ ግጥም ከለምለም ፀጋው

ታጋይ ሆኖ ሲኖር
ለማሻሻል አገር፣
አለፈ እንደ ጊዜ
ተሸክሞ ሚሥጥር።
እንዴት ሰው ይሞታል?

ሙሉውን ግጥም ያንብቡ …