Who Cares about the Nobel Prize?

By Hama Tuma – The Noble Prize for Literature. Sorry for taking time to write about a much ado for nothing. Anyways. This time around also no journalist was waiting outside my apartment. Actually, I suspect no journalist does know…

ጣኦት ጠራቢው ያሬድ ጥበቡ

ዮሴፍ ከዋሺንግተን ዲሲ – ታቦት ጠራቢው ያሬድ ጥበቡ የነበረበትን ግን ክድቶት ወደ ወያኔ ጉያ የገባው በጽናት የዘለቀውን ኢሕአፓን በመጥፎ ዓይን ቢያየው ለምን ብለን አንከራከርም። ከሕዝብ የማያቀራርበው መብቱ ነው። ኢሕአፓን ለማሳነስና እንዲያውም የለም ለማለት የፈለገው በክፋት “ጥበቡ” ነው።  “ሰራዊቱ የካቲት 23…

Link

በፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ – የማንኛውም ሥርዓት፤ በሥልጣን የመቆየቱ ሰዓት ሲያከትም፤ አባላቱና ደጋፊዎቹ እየጣሉት sinking-TPLFበየአቅጣጫቸው ይኮበልላሉ።  ይኽ ከስተት ትላንት በደርግም ማክተሚያ ወቅት ታይቷል። የቴዎድሮስን ፈለግ እንከተላለን ሲሉ የነበሩት ሁሉ ሳይቀሩ፤ በፍርሃት ሀገሪቱን እየከዱ፤ ሕዝቡንም ለሌላ መከራ እያጋለጡ በአሳፋሪ መልክ ኮብልለዋል።  “ብልኽ አይጦች፤ መርከቧ መስጠም ስትጀምር፤ ወደ ባህሩ ይዘላሉ” እንደሚባለው፤ ዛሬም ያ ክስተት እየተደገመ በመሄድ ላይ ይገኛል።  የወያኔ ጋሻ ጃግሬዎችና የወንጀሉ ተባባሪዎች ሁሉ፤ አንድ በአንድ በየአቅጣጫቸው እየኮበለሉ ናቸው።  “ዐይተነው ጊዜ፤ ወደ አደላበት” በሚለው የጥቅመኞች / የእበላ ባዮች/ መመሪያ መሠረት፤ የነገ ሠልፋቸውን ለማሳመር ፤ ሽሽታቸውን ተያይዘውታል። “ከሞትና ከአሜሪካ ማንም አይቀርም ” በማለት በርካታዎቹ ወደ አሜሪካ በማቅናት ላይ እንዳሉ፤ የአደባባይ ምሥጢር ከሆነ ቆይቷል።  ሙሉውን  ሀተታ ያንብቡ

ወያኔ አርቲፊሻል ዘረ-መልን ለገበሬዎች እንዲሰራጭ እያደረገ ነው

ከፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ሬዲዮ  – በኢትዮጵያ ነፃ ህክምና የሚባለው የይስሙላ መሆኑ ተጋለጠ – ወያኔ ከሱዳን ጋር የግብይት ስምምነት ማድረጉ እያነጋገረ መሆኑ ተሰማ  – ሞያሌ የታገተው ስኳር እንዲመለስ መደረጉ ታወቀ – በሐረርጌ የተከሰተው ደም መፋሰስ የኤኮኖሚ እንቅስቃሴን ማሽመድመዱ ተገለጸ…

የቶምቦላ ዕጣ ውጤት

የፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ የሳተላይት ስርጭትን ለመርዳት የተዘጋጀው የቶምቦላ ዕጣ እሁድ መስከረም 14 ቀን 2010 ዓ.ም ( September 14, 2017) ወጥቷል።  የእጣዎቹ ሽልማቶች የሚከተሉት ናቸው።  ዝርዝር መረጃውን ያንብቡ

ሥጋ የሰረቀ፤ በመረቅ ይያዛል!

በፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ: ኢትዮጵያ ሀሳቡዋ ብዙ ፤ ችግሯ ውጥንቅጥ፤ ታሪኳ ውስብስብ፤ ዜጎቿ ቅይጥ-ጉራማሌ፤ ምሥጥሯ ጥልቅ፤ መልከዐ ምድሯ ዥንጉርሩና ወጣ-ገባ፤ መሆኗንና የነዋሪዎቿንም ሥነአዕምሮና መስተጋብር በሚገባ ሳያውቁ፤ ሳይረዱ፤ ሳያጤኑ፤ ሳይማሩ ሳይመረምሩ፤ እንዲያው በችኮላ፤ በሀገርና በሕዝብ ጉዳይ ዘው ብሎ መግባት፤ ከማይወጡበት…

ገበያው አሻቅቦ ዋለ

(ፍካሬ ዜና ጳጉሜ 05 ቀን 2009 ዓ.ም.) – የአመት በዐሉ ገበያ እንደተለመደው ሰማይ መውጣቱ ታወቀ – አዲስ አበባ በቆሻሻነት የቀዳሚነትን ክብረ-ወሰን እየያዘች መሆኑ ታወቀ  – ወያኔ የጠፈጠፋቸውና ለማዳ ተቃዋሚ የሚባሉት ግንባር መመስረታቸው ተነገረ – የእስራኤሉ ኩባንያ ወያኔን ሄግ በሚገኘው ዓለም…

የኢሕአፓ ምስረታ 45ኛ ክብረ በዓል መልዕክት

EPRPይኽንን የኅብረት ጥረት ለታሪክ ግምገማና ፍርድ ትተን፤ አሁንም እንደገና በአዲስ መልክ፤ አዲስ የኅብረት ጥሪ አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበት፤ ፓርቲው ያለመሰልቸት ተመሳሳይ ዓላማና ግብ የኖራቸዋል ከሚባሉት ጋር የኅብረት ትግል ለማድረግ ጥሪ ሲይደርግ ቆይቷል፡፡  ዛሬም፤ ይኸው የ45ተኛ በዐሉን ሲያከብር በታላቅ ተስፋ የኅብረት ጥሪውን ያስተላልፋል።  አወንታዊ መልሳቸውንም በጉጉት ይጠብቃል።  በዚኽ በዐላችን የተገኛችሁ ወገኖቻችንም፤ ይኽንን የፓርቲውን የኅብረት ጥሪ አስፈላጊነትና አንገብጋቢነት
ተረድታችሁ፤ የበኩላችሁን፤ የተባበሩ መልዕክታችሁን ለአንድነት ኃይሎች እንድታስተለልፉ በትኅትና እንጠቃችኋለን!  ሙሉውን  መልዕክት ያንብቡ

የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል

በፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ …………. ታዲያ ዛሬ ሁሉም፤ በበኩሉ፤ “ይታደሏል እንጅ ይታገሏልን? ” እያለ የአግራሞት ጥያቄ እየጠየቀ ራሱን እያጽናና መቆየትን መርጧል ብንል፤ ስህተት ነው ሊባል የሚችል አይመስለንም።  ምናልባት፤ እራስን እያጽናኑ መኖር አይከፋም ይሆናል፤ እራስን እያታለሉና እየደለሉ መቆየት ግን፤ ዉሎ…