የጓድ አዲስ ሀይለመለኮት ወልደገብርኤል ዝክረ ትግል (1966 – 2006)

on Addis